Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

::food news::Πώληση από την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. μέρους του ποσοστού συμμετοχής της στην εταιρία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ.».

http://www.elgeka.gr/files/images/Logo_Inside.gif

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της ότι σήμερα, 15 Απριλίου 2010, προχώρησε στην πώληση 37.372 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ.», από το σύνολο των 62.283 ονομαστικών μετοχών που κατείχε και κατόπιν αυτού το νέο ποσοστό συμμετοχής της στην ως άνω εταιρία διαμορφώνεται πλέον σε 19,99% από 50% συν μία (1) μετοχή που ήταν πριν την ως άνω μεταβίβαση.


Κατά συνέπεια, μετά τη μεταβίβαση αυτή η εταιρία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ.», η οποία είχε ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. με την πλήρη μέθοδο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009, θα παύσει πλέον να ενοποιείται.
Σημειώνεται ότι η εταιρία «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 συνεισέφερε στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών ποσό 6.603 χιλ. ευρώ και συμμετείχε στα ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρίας με ‘‘ζημίες προ φόρων’’ ποσού 289 χιλ. ευρώ, ενώ το ύψος του δανεισμού με το οποίο επιβάρυνε τον Όμιλο κατά την 31.12.2009 ανήρχετο σε 4.186 χιλ. ευρώ.


Τέλος, επισημαίνεται ότι η ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. από τη μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών της εταιρίας «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. Α.Β.Ε.Τ.», το συνολικό τίμημα της οποίας ανήλθε σε 1.800 χιλ. ευρώ, αφενός ενισχύει τη ρευστότητά της και αφετέρου θα έχει θετική επίπτωση στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων της.

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr