Η SHAPE EXPO MANAGEMENT και το Τεχνολογικό Portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»διοργανώνουν την πανελλαδική πολυήμερη Εκδήλωση Καινοτομίας:
GREEK INNOVATION EXPO 2013 
Research - Design - Technology - Innovation 
exhibition, workshops, b2b meetings, conference 
Αθήνα, 16-19 Μαΐου 2013. 

Η Greek Innovation Expo 2013 έρχεται να εντοπίσει, παρουσιάσει και αναδείξει την ελληνική καινοτομία. Φορείς, ερευνητές και επιχειρήσεις συγκεντρώνονται, ενημερώνονται, παρουσιάζουν, επικοινωνούν, διαμορφώνουν και συνεργάζονται. 

Με βασικούς άξονες την Έρευνα, το Σχεδιασμό, την Τεχνολογία και την