Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

::food news::Να στηριχθεί η ντόπια ευρωπαϊκή παραγωγή ζητεί η ΕΟΚΕ

ImageΠρωταρχικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους πολίτες της αποτελεί η εξασφάλιση διατροφικής αυτάρκειας και η μείωση της εξάρτησης από τις ξένες αγορές, και για αυτό απαιτείται η στήριξη της ντόπιας αγροτικής παραγωγής, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω του σταδιακού ανοίγματος της Ε.Ε. σε προϊόντα από τρίτες χώρες, οι Ευρωπαίοι αγρότες εκτίθενται σε άνισους όρους ανταγωνισμού και χάνουν έδαφος στις αγορές, επισημαίνεται στη γνωμοδότηση, που εξέδωσε η Επιτροπή στα πλαίσια της διαβούλευσης της Κομισιόν για τα μέτρα στήριξης και ελέγχου της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων.

«Μεσοπρόθεσμα, οι άνισοι όροι ανταγωνισμού θα μπορούσαν να απειλήσουν σοβαρά την αγροτική οικονομία στην Ευρώπη», καταλήγει η ΕΟΚΕ και προτείνει την επιδίωξη «μιας ανοιχτής εμπορικής πολιτικής εφόσον εξακολουθήσουν να χορηγούνται διάφορες μορφές οικονομικής στήριξης στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων, οι οποίες να παρέχουν επαρκή κίνητρα για τη διατήρηση των επιπέδων παραγωγής».

Ο ρόλος της ΚΓΠ

Όσον αφορά στον ρόλο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι βιώσιμη γεωργία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας, και ως προς αυτό, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι πόροι της ΚΓΠ. «Ωστόσο, η πρόσβαση στους εν λόγω πόρους πρέπει να οργανωθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται η προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς»

Υπέρ δίκαιων τιμών στα τρόφιμα

Η έκθεση τονίζει ότι η επιδίωξη της ΕΕ για χαμηλές τιμές στα τρόφιμα μπορεί να έχει βραχυπρόθεσμα οφέλη, αλλά υπονομεύει την παραγωγή και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των καταναλωτών. Κατά την ΕΟΚΕ, «Στόχος πρέπει να είναι η διατήρηση της αναλογίας τιμής/αξίας σε ρεαλιστικά επίπεδα. Η προεξόφληση χαμηλών τιμών στην αλυσίδα παραγωγής περιορίζει σε τελευταία ανάλυση το δυναμικό επενδύσεων και καινοτομίας των προμηθευτών αγροδιατροφικών προϊόντων, καθώς και την επιλογή των καταναλωτών.» Για το λόγο αυτό, η Κομισιόν καλείται να «παύσει να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στα άμεσα οφέλη των χαμηλών τιμών», ώστε να εξασφαλίζεται παραγωγή τροφίμων ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας.

Η αστάθεια των τιμών

Όπως υπογραμμίζεται στη γνωμοδότηση, η αγορά γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να συμβιβαστεί με ολοένα και πιο ασταθείς τιμές. Πέρα από τα διαρθρωτικά αίτια, όπως είναι η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και της ζήτησης για τρόφιμα, η κερδοσκοπία επιτείνει τη μεταβλητότητα των τιμών. Η ΕΟΚΕ παρατηρεί: «Αυξάνεται διαρκώς στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές ο όγκος των κεφαλαίων από διάφορα συνταξιοδοτικά ταμεία, ταμεία επενδύσεων και κρατικά επενδυτικά ταμεία, μέσω ανταλλαγών, τραπεζών και πολυεθνικών κοινοπραξιών. Δεδομένου του μεγέθους τους, οι τελευταίες ασκούν σημαντική επιρροή στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Καθώς δεν έχουν κατορθώσει να επιτύχουν ικανοποιητικές αποδόσεις σε συμβατικές επενδύσεις, στρέφονται πλέον στις αγορές βασικών προϊόντων.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, οι διαρθρωτικοί παράγοντες που προκάλεσαν την άνοδο των τιμών των γεωργικών προϊόντων θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μεσοπρόθεσμα. Η τρέχουσα οικονομική κρίση μείωσε απλώς την αύξηση της ζήτησης στις παγκόσμιες αγορές, και κατά συνέπεια μπορεί ανά πάσα στιγμή να δούμε να επαναλαμβάνονται οι διαδικασίες που άρχισαν στα μέσα του 2007. Πάντως, «η προσαρμογή στη ζήτηση που προκάλεσε η κερδοσκοπική χειραγώγηση των τιμών - η οποία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική ζήτηση- είναι αδύνατη, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε βαθμό ευελιξίας ασύμβατο με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της γεωργικής παραγωγής».

Ωστόσο οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων της ΕΕ πρέπει να προετοιμαστούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση για τρόφιμα. Πρέπει να βελτιωθούν τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα της γεωργικής παραγωγής της ΕΕ. «Σε κάθε περίπτωση, η ΚΓΠ φέρει σημαντική ευθύνη, καθώς οφείλει να φροντίσει ώστε το σταδιακό άνοιγμα των κοινοτικών αγορών να μην υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τομέων γεωργικών προϊόντων διατροφής».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις στρεβλώσεις της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και τονίζεται ότι πρέπει να γίνει προσπάθεια για μεγαλύτερη διαφάνεια, για πάταξη των καρτέλ, αλλά και για ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών απέναντι στους λιανοπωλητές. Επιπλέον προτείνεται η συμπερίληψη των μεθόδων επιστροφής χρημάτων που χρησιμοποιούν οι μεγάλοι λιανοπωλητές στον κατάλογο των αντιανταγωνιστικών πρακτικών.

agronews.gr

Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση ΕΟΚΕ για την τιμή των τροφίμων

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr