Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

::food news:: ΕΟΚΕ: Η ελεύθερη αγορά δεν θα σώσει την ευρωπαϊκή γεωργία μετά το 2013.


«Οι όροι της ελεύθερης αγοράς δεν εξασφαλίζουν ασφαλή τρόφιμα, ούτε λαμβάνουν υπ΄ όψη το περιβαλλοντικό κόστος» τονίζει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε γνωμοδότησή της για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ζητώντας να παραμείνει ισχυρή και μετά το 2013. Η ΕΟΚΕ επισημαίνει πως είναι το πρώτο όργανο της ΕΕ που ανταπεξήλθε στην πρόκληση να παράσχει ένα ολοκληρωμένο όραμα για το μέλλον της ΚΑΠ, πριν από τα σχετικά νομικά έγγραφα που αναμένεται να δώσει στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του θέματος φέτος και το 2011.

Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ σχετικά με αυτό το διχαστικό και άκρως αμφιλεγόμενο θέμα εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου, σχεδόν ομόφωνα, μια κίνηση που ο αντιπρόεδρος της κ. Seppo Kallio χαρακτήρισε «ιστορική».

Όπως επισημαίνει η ΕΟΚΕ, η τρέχουσα χρηματοδότηση της ΚΑΠ λήγει το 2013 και οι συζητήσεις για το μέλλον της συνδέονται με το θέμα της αναθεώρησης του προϋπολογισμού της μετά από αυτή τη χρονολογία. «Η ΕΟΚΕ δηλώνει σθεναρά ότι όλες οι συζητήσεις για την ΚΑΠ μετά το 2013 πρέπει να αρχίσουν με ένα ακριβή ορισμό του τελικού στόχου, ο οποίος αφού διατυπωθεί θα πρέπει να ακολουθηθεί από μια συμφωνία που θα προβλέπει ένα σύνολο οργάνων και ένα χρηματοδοτικό διακανονισμό.

«Είναι λάθος να κατανέμουμε χρήματα για μια πολιτική και μετά να τα διαιρούμε ανάμεσα στα διάφορα μέτρα και ανάμεσα στα κράτη μέλη», παρατήρησε ο εισηγητής Lutz Ribbe, προσθέτοντας ότι «Αγροτική πολιτική σημαίνει πολλά περισσότερα από μια απλή κατανομή χρημάτων».

Η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι το ευρωπαϊκό αγροτικό μοντέλο της βιώσιμης γεωργίας, σχεδιασμένο για να παρέχει ποικίλα και ασφαλή τρόφιμα, προστατεύοντας ταυτόχρονα το τοπίο και τις αγροτικές περιοχές, απειλείται, καθώς υπόκειται στους όρους της αγοράς. «Οι τιμές των τροφίμων δεν αντικατοπτρίζουν τα έξοδα των εργασιών τις οποίες καλούνται να φέρουν σε πέρας οι αγρότες, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η προστασία του τοπίου. Ως αποτέλεσμα, η πολυλειτουργική γεωργία για την οποία περηφανεύεται η Ευρώπη μπορεί -εκτός αν αλλάξουν οι συνθήκες- να ωθήσει πολλούς αγρότες στην φτώχεια και εκτός γεωργικού επαγγέλματος».

«Συνεχώς μεγαλώνει το κενό ανάμεσα στην υποκριτική προσήλωση στο ευρωπαϊκό αγροτικό μοντέλο από τη μία και στην πραγματικότητα της ζωής στο χωράφι από την άλλη», δήλωσε ο Lutz Ribbe.

Η ΕΟΚΕ επιμένει ότι πρέπει να σταματήσει ο αγώνας για υψηλότερη παραγωγικότητα με κάθε κόστος. Άλλωστε αυτή είναι η επιθυμία και του μεγαλύτερου μέρους της κοινής γνώμης που έχει κριτική στάση απέναντι στα μεταλλαγμένα τις ορμόνες και τις αυξητικές ουσίες. Ένα έκτο του συνόλου των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη γεωργία, και αν η γεωργική παραγωγή εξαφανιστεί τότε και οι σχετικές θέσεις εργασίας θα εξαφανιστούν επίσης. Κατά συνέπεια, καλεί τους φορείς χάραξης της Ευρωπαϊκής πολιτικής για να διασφαλίσουν ότι η γεωργία θα είναι βιώσιμη και θα παρέχει επαρκές εισόδημα για τους αγρότες, επισημαίνοντας επίσης συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η ΕΟΚΕ σημειώνει ότι παρόλο που η σταθεροποίηση της αγοράς έχει τεθεί ως ένας από τους στόχους της ΚΑΠ στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάργηση πολλών οργάνων σταθεροποίησης έχει δώσει χώρο στην κερδοσκοπία και την μεταβλητότητα των τιμών. Οι καταναλωτές με τη σειρά τους δεν έχουν ωφεληθεί καθώς οι τιμές δεν έχουν πέσει.

Τα όργανα στήριξης πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν ενόψει των μεταβολών στην αγορά αγροτικών προϊόντων. Η ΕΟΚΕ καλεί την Κομισιόν να αξιοποιήσει τη δύναμή της για να καταστήσει πιο διαφανή την τιμολόγηση και να εξετάσει της πρακτικές των λιανεμπόρων και να ενισχύσει την διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών, που έχουν μεταμορφωθεί από «διαμορφωτές τιμών» σε «αποδέκτες τιμών». «Οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πρέπει να αποσκοπεί στο να την καταστήσει πιο διαφανή και κατανοητή», τονίζει η ΕΟΚΕ, προσθέτοντας ότι η μελλοντική ΚΑΠ πρέπει να καταργήσει το ισχύον σύστημα που δεν προβλέπει ενιαίο μηχανισμό αγροτικής στήριξης και στο οποίο οι ενισχύσεις διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα 15 παλιά και τα 12 νέα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι τυχόν μελλοντικές ενισχύσεις πρέπει να συνδέονται αποκλειστικά με την παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται από την διαφύλαξη του ευρωπαϊκού γεωργικού προτύπου, για παράδειγμα υψηλές απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και με αποφάσεις που απαιτούνται για τον καθορισμό των υπηρεσιών που θα είναι επιλέξιμες για τις ενισχύσεις αυτές.

Παράλληλα τονίζει την ανάγκη να στηριχτούν οι αγρότες ώστε να μπορούν να επενδύουν για να αυξήσουν την παραγωγικότητα και τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, ενώ πρέπει να αναστραφεί η ζημιά που έχουν υποστεί οι αγροτικές περιοχές από την εντατική γεωργία.

Πηγή:paseges.gr

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr