Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

::food news::Παπαστάμκος:Αναγκαία η χρηματοδότηση προώθησης των αγροτικών προϊόντων.

http://www.agroschannel.com/images/stories/proionta/axladia1.JPG
Θα πρέπει να διασφαλισθεί η επαρκής χρηματοδότηση της ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και η εν γένει αποτελεσματικότητά της, προκειμένου να ...... διευκολυνθεί η πρόσβαση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων σε τρίτες αγορές επισημαίνει ο Ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος ο οποίος ζήτησε με ερώτησή του προς την Επιτροπή να διευκρινίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογεί τα προγράμματα που υποβάλλουν τα κράτη μέλη προς συγχρηματοδότηση. Ιδιαίτερα, τα ποιοτικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα τονίζει μπορούν να βρεθούν, με οργανωμένη στρατηγική προβολής τους, στην πρωτοπορία της ζητούμενης ελληνικής οικονομικής εξωστρέφειας.

Σύμφωνα με την απάντηση της Επιτροπής, κατά τη διαδικασία έγκρισης, τα καθοριστικά κριτήρια για την επιλογή προγραμμάτων είναι η συμβατότητα του προγράμματος με τον κανονισμό και τις ισχύουσες βασικές κατευθυντήριες γραμμές, η ποιότητα, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, η λεπτομερής παρουσίαση του προϋπολογισμού, η ευρωπαϊκή διάσταση, η παρουσία ορθής ανάλυσης αγοράς, στόχοι SMART (δηλαδή, ειδικοί, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και προσδιορισμένοι χρονικά) και μεθοδολογία αξιολόγησης. Δίνεται προτεραιότητα σε πολυκρατικά προγράμματα και προγράμματα με πολλές χώρες-στόχους. Το κριτήριο της γεωγραφικής κατανομής δεν λαμβάνεται υπόψη.

Υπενθυμίζεται ότι οι επαγγελματικές οργανώσεις υποβάλλουν τις προτάσεις τους στα κράτη μέλη, τα οποία εν συνεχεία διαβιβάζουν κατάλογο των προγραμμάτων που έχουν επιλέξει και αντίγραφο κάθε προγράμματος στην Επιτροπή, η οποία τα αξιολογεί και αποφασίζει για την επιλεξιμότητά τους. Τα προϊόντα που μπορούν να καλυφθούν από τα εν λόγω μέτρα προώθησης, καθώς επίσης και τις αγορές των τρίτων χωρών στις οποίες μπορούν να υλοποιηθούν τα μέτρα προώθησης, ορίζονται σε Κανονισμό της Επιτροπής.

Ακολουθεί ο πίνακας με τον αριθμό των εγκριθέντων/απορριφθέντων προγραμμάτων προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες για την περίοδο 2001-2009 ανά κράτος μέλος.


εγκριθέντα

2001-2009

απορριφθέντα

2001-2009

% εγκριθέντων επί συνόλου υποβληθεισών προτάσεων

Κράτος Μέλος

Εσωτερική Αγορά

Τρίτες χώρες

Εσωτερική Αγορά

Τρίτες χώρες

Εσωτερική Αγορά

Τρίτες χώρες

AT

14


3


82%


BE

15

3

12


56%

100%

BG

1


2


33%


CY

1

4

4

3

20%

57%

CZ

2


4

1

33%

0%

DE

25

4

12

2

68%

67%

DK

6

1

6

1

50%

50%

EE

2


1


67%


ES

19

1

19

6

50%

14%

FI

10

1

1


91%

100%

FR

33

5

22

5

60%

50%

GB

15


16


48%


Ελλάς

16

18

23

12

41%

60%

HU

3

1

4


43%

100%

IE

5

1

3


63%

100%

IT

59

42

67

53

47%

44%

LT


2


1


67%

LU

1
100%


LV

6


2


75%


MT

1


1


50%


NL

22

5

22

1

50%

83%

PL

8

4

7

3

53%

57%

PT

13

10

17

8

43%

56%

RO2

1

0%

0%

SE

9


14


39%


SI

2

1

4

2

33%

33%

SK

1


1


50%


Πλείονα ΚΜ

17

23

24

13

41%

64%

ΣΥΝΟΛΟ

306

126

293

112

51%

53%

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr