Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

Μελέτη για τις στρατηγικές ενίσχυσης των εξαγωγών από τον ΣΕΒΕ


Τις στρατηγικές ενίσχυσης εξαγωγών σε 21 χώρες κατέγραψε μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, βάσει στοιχείων των γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων των κατά τόπους πρεσβειών. Στόχος της προσπάθειας, είναι να δοθεί έμπνευση από εφαρμοσμένες στρατηγικές και στην Ελλάδα, ενώ σχετικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 14/5.

Στην Αυστρία, η στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρηματιών ξεκινάει από τα θρανία: καλύπτεται μέχρι 75% των εξόδων συμμετοχής των στελεχών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε εκπαιδευτικές δράσεις. Επίσης, χρηματοδοτείται έως και το 50% των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους συνεργάτες των θυγατρικών, που έχουν ιδρύσει στο εξωτερικό οι αυστριακές επιχειρήσεις.

Στη Γερμανία, επιδιώκουν να βάλουν στο παιχνίδι των εξαγωγών κι αυτούς που είναι εκτός. Έτσι, ενισχύουν οικονομικά τις ΜΜΕ χωρίς εμπειρία εξαγωγών, ώστε να την αποκτήσουν.

Στην Ολλανδία πάλι, καθοδηγούνται βήμα-βήμα όσες επιχειρήσεις διαθέτουν ελάχιστη ή καθόλου εξαγωγική εμπειρία, για να ξεκλειδώσουν νέες αγορές. Μάλιστα, διαβλέποντας τις προοπτικές των αχανών αγορών Κίνας-Ινδίας, η χώρα εφαρμόζει ειδικό κυβερνητικό πρόγραμμα επιχορήγησης για τις ολλανδικές επιχειρήσεις, που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν εκεί.

Στη Γαλλία έχουν το δικό τους "ταμείο" στήριξης για σχέδια διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ποσόν 20.000- 80.000 ευρώ ανά ΜΜΕ παρέχεται για μια εξαετία, χωρίς απαίτηση για υποθήκες, προσωπικές εγγυήσεις και τραπεζικό δανεισμό.

Στην Ιταλία βάζουν "το χέρι βαθιά στην τσέπη", χρηματοδοτώντας -μεταξύ άλλων- μέχρι και το 90% της δαπάνης για ίδια συμμετοχή (μέχρι 51%) των ιταλικών επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο μικτών εταιριών εκτός ΕΕ.

Οι παραπάνω στρατηγικές ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μεταξύ πολλών άλλων, εφαρμόζονται σήμερα σε διάφορες χώρες διεθνώς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα υπουργεία Οικονομίας βρίσκονται στο τιμόνι του σχεδιασμού, σε συνεργασία με επιμελητήρια ή φορείς.

Μεταξύ των προγραμμάτων που τρέχουν, περιλαμβάνονται τα εξής:


ΓΕΡΜΑΝΙΑ: "Go International" με ...προπονητή!
Στη Γερμανία, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συνεργάζονται, ώστε η διεθνοποίηση περισσότερων επιχειρήσεων να μην αφήνεται στην τύχη. Το επιμελητήριο της Βαυαρίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Εξωστρέφειας και το υπουργείο Οικονομίας, δημιούργησαν το πρόγραμμα "Go International", δεκαετούς διάρκειας, με μέγιστο χρόνο συμμετοχής κάθε επιχείρησης τη διετία. Το πρόγραμμα προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε ΜΜΕ που δεν διαθέτουν εμπειρία εξαγωγών, ώστε να την αποκτήσουν, επιδοτώντας το 25% των επιλέξιμων δαπανών έως 10.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα δίνει στις επιχειρήσεις τα οικονομικά "καύσιμα" για να εξετάσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις, προγράμματα μάρκετινγκ και ειδικά web-site, να κάνουν έρευνες για να διαπιστώσουν ποιες είναι οι προϋποθέσεις εξωστρέφειας και αν τις πληρούν, να συνεργαστούν με ειδικό σύμβουλο, αλλά και να πιστοποιήσουν προϊόντα.

Για να συμμετάσχει μια επιχείρηση, αποκτά ...προπονητή ("coach"), δηλαδή τον ειδικό για τον κλάδο της εταιρίας σύμβουλο, που τον επιλέγει το Επιμελητήριο της Βαυαρίας. Ο "προπονητής" αναλαμβάνει να μελετήσει αν η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις για να μπει στο πρόγραμμα και προτείνει μέτρα και δράσεις. Ο ίδιος θα συντάξει ακολούθως μελέτη ανάπτυξης εξωστρέφειας, που υποβάλλεται στο Κέντρο Εξωστρέφειας. Ακολουθεί η επιλογή και έγκριση της επιχορήγησης των επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα δεσμευτούν να λάβουν μέτρα (πχ, διατήρηση του συμβούλου επί διετία ή κατασκευή ξενόγλωσσου site).


ΓΑΛΛΙΑ: Δάνεια χωρίς υποθήκες και τραπεζικό δανεισμό
Στη Γαλλία, οι επιχειρήσεις δεν χρειάζεται απαραιτήτως να υποθηκεύσουν περιουσιακά στοιχεία ή να χτυπήσουν πόρτες τραπεζών για να σχεδιάσουν την πορεία ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους. Δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, επικοινωνίας, αύξησης κεφαλαίων κίνησης για τις ανάγκες των σχεδίων διεθνούς ανάπτυξης, χρηματοδοτούνται αρκετά "γενναία". Ποσόν 20.000-80.000 ευρώ/επιχείρηση διατίθεται για έξι χρόνια, με περίοδο χάριτος ενός έτους, χωρίς ανάγκη για υποθήκες, προσωπικές εγγυήσεις και τραπεζικό δανεισμό.

Άλλα διαθέσιμα εργαλεία είναι το Συμβούλιο Διεθνούς Ανάπτυξης (χρηματοδοτεί επενδύσεις ίδρυσης, ανάπτυξης και δραστηριότητας θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό) και το Συμμετοχικό Αναπτυξιακό Συμβόλαιο, για τις ΜΜΕ που έχουν ανάγκη ενίσχυσης κεφαλαιακής βάσης, για υλοποιήσουν εξαγωγικά σχέδια.


ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Ειδικά προγράμματα για ...αρχάριους


Στην Ολλανδία, η υπόθεση "εξαγωγές" προωθείται μέσα από γεωγραφικώς στοχευμένα προγράμματα, αλλά και από ειδικό πρόγραμμα στήριξης των "αρχάριων" εξαγωγέων. Ο κανονισμός στήριξης "Prepare2Start" στηρίζει ΜΜΕ με ελάχιστη ή καθόλου εξαγωγική εμπειρία, για την επέκτασή τους σε νέες αγορές, δίνοντας συμβουλές και καθοδήγηση για το επιχειρηματικό τους σχέδιο, αλλά και συνδράμοντας στο κόστος μέρους των ενεργειών του.

Στην τόνωση των διεπιχειρησιακών (business-to-business) συναλλαγών στις αγορές Αφρικής, Ασίας, Λ.Αμερικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, στοχεύει το πρόγραμμα PSI, με επιδότηση που κυμαίνεται στο 50%-60% αναλόγως χώρας-στόχου.

Το "Package4Growth" κοιτάζει προς Ασία. Πρόκειται για κυβερνητικό πρόγραμμα επιχορήγησης για τις ολλανδικές επιχειρήσεις, που αποφασίζουν να εξάγουν ή να επενδύσουν σε Κίνα και Ινδία. Αλλο πρόγραμμα είναι το "Development Cooperation Matchmaking Facility": φέρνει ολλανδικές επιχειρήσεις σε επαφή με αντίστοιχες εταιρίες αναπτυσσόμενων χωρών. Εάν υπάρξει ενδιαφέρον, η ξένη επιχείρηση μπορεί με 5.000 ευρώ να προσλάβει Ολλανδό σύμβουλο, που θα αναλάβει να "μορφοποιήσει" τη συνεργασία!


ΙΤΑΛΙΑ: Μικτές επιχειρήσεις εκτός ΕΕ με "γενναία" χρηματοδότηση
Στην Ιταλία, το πρόγραμμα χρηματοδότησης της εξωστρέφειας "ποντάρει" στις μικτές εταιρίες. Στην περίπτωση της συμμετοχής ιταλικών επιχειρήσεων σε μικτές εταιρίες χωρών εκτός ΕΕ χρηματοδοτείται μέχρι και 90% του προβλεπόμενου ποσοστού συμμετοχής (ίδια συμμετοχή μέχρι 51% στο κεφάλαιο της μικτής επιχείρησης). Για την ίδρυση ιταλικών μικτών εταιριών σε αναπτυσσόμενες χώρες, χρηματοδοτείται μέχρι 70% της συμμετοχής της ιταλικής επιχείρησης για ποσό μέχρι 5 εκατ. ευρώ και 50% για δαπάνη άνω των 5 εκατ. Παράλληλα, χρηματοδοτούνται μελέτες σκοπιμότητας εξαγωγών και πωλήσεων σε χώρες εκτός ΕΕ, αλλά και έξοδα συμμετοχής σε διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς (για χώρες εκτός ΕΕ).


ΑΥΣΤΡΙΑ: Εκπαιδεύοντας τον εξαγωγέα
Ο δρόμος προς την ενίσχυση της εξωστρέφειας περνάει πρωτίστως από την εκπαίδευση. Αυτό φαίνεται ότι πιστεύουν στην Αυστρία. Έτσι, παρέχουν στήριξη για βασική εκπαίδευση σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού εξαγωγών, διενέργειας πληρωμών και ενισχύσεων νομικού πλαισίου εξαγωγικής και επενδυτικής δραστηριοποίησης. Καλύπτουν τα έξοδα συμμετοχής στην εκπαίδευση σε ποσοστό έως 75% για στελέχη ΜΜΕ και χρηματοδοτούν μέχρι το 50% του κόστους παρακολούθησης επιστημονικών συνεδρίων από επιχειρηματίες!

Οργανώνουν επισκέψεις Αυστριακών επιχειρηματιών σε διεθνή κέντρα έρευνας και τεχνολογίας και χρηματοδοτούν έως το 50% προγραμμάτων εκπαίδευσης για συνεργάτες θυγατρικών, που έχουν ιδρύσει στο εξωτερικό οι Αυστριακές επιχειρήσεις (με οροφή 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση και 1.000 ευρώ ανά συνεργάτη).

paseges.gr

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr