Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

Εγκρίθηκαν δαπάνες 16,6 εκατ. ευρώ για το τριετές εθνικό πρόγραμμα μελισσοκομίας

 
Ποσό των 16,6 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση του τριετούς εθνικού προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013 εγκρίνει η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπεγράφη στις 18 Ιανουαρίου. από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Σκανδαλίδη, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μ. Χρυσοχοϊδς, και τους υφυπουργούς Οικονομικών, Φ. Σαχινίδη και Εσωτερικών, Γ. Ντόλιο.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 312751 ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία:
 • Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι 16.600.000,00 € για τα έτη 2011, 2012 και 2013, για την υλοποίηση του τριετούς εθνικού προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Το 50% της παραπάνω δαπάνης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των 8.300.000,00 € θα βαρύνει τον ΚΑ 5521 του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.
 • Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης του προγράμματος και μέχρι του ποσού των 8.300.000,00€ θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ.29/110 (Κωδικός Δράσης 09.01.02903).
 • Για το οικονομικό έτος 2011 εγκρίνεται, σύμφωνα με την απόφαση Ε (2010) 6054 τελικό/ 14−9−2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολική δαπάνη μέχρι 5.400.000 €.
 • Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των 2.700.000 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 5521 του ΕΛΕΓΕΠ.
 • Το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των 2.700.000 € θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110 (ΚΔ 09.01.02903).
 • Πλέον των ανωτέρω ποσών εγκρίνεται για το έτος 2011 δαπάνη μέχρι 50.000 € για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος και τα οποία θα καλυφθούν με ισόποση μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ 5423−Φ29/110 (ΚΔ 09.01.02903) του Τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κωδικό ΚΑ 2279 – Φ086.
Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος για το έτος 2011 (1/9/2010 – 31/8/2011) υλοποιούνται οι ακόλουθες Ενέργειες και επιμέρους Δράσεις με τις προβλεπόμενες για κάθε μία δαπάνες.
1η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 € για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
 • Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 €
 • Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet Προβλεπόμενη Δαπάνη: 5.000 €
 • Εκπαιδεύσεις – Έντυπα Προβλεπόμενη Δαπάνη: 100.000 €
 • Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης. Προβλεπόμενη Δαπάνη: 80.000 €
3η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.765.000 € για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:
 • Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών) Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 €
 • Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας Προβλεπόμενη Δαπάνη: 2.565.000 €
4η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ KAI ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 € για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»
6η ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 € για την υλοποίηση «Εφαρμοσμένης έρευνας»
Κυρώσεις
Οι εντασσόμενοι στο εν λόγω πρόγραμμα δικαιούχοι, έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος για την εκτέλεση μιας ή περισσοτέρων δράσεων που θα αναλάβουν. Επίσης, έχουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιοδήποτε έλεγχο και υποδείξεις από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα. Μη τήρηση των σχετικών όρων και υποχρεώσεων καθώς και άρνηση ελέγχου συνεπάγεται μη καταβολή των ενισχύσεων ή επιχορηγήσεων και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Γενικές Διατάξεις
Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενεργείται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Μελισσοκομίας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται το ετήσιο ύψος δαπανών, συνολικά και κατά ενέργειαγια τα έτη 2012 και 2013, καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για τα έξοδα κίνησης του προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος.
Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, οι δικαιούχοι, τα ποσά επιχορήγησης ανά δράση, η μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος.
Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατόν να προσαρμοστούν τροποποιηθούν οι Ενέργειες του Προγράμματος και τα χρηματικά όρια καθεμιάς από τις Ενέργειες αυτές ή τις επιμέρους Δράσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον παραμένουν σύμφωνες προς το άρθρο 106 του Καν. (Ε.Κ.) 1234/2007, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορίου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η κοινοτική συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών που αναλαμβάνονται. Εφόσον η σχεδιαζόμενη προσαρμογή του μελισσοκομικού προγράμματος προβλέπει την υλοποίηση κάποιας Ενέργειας η οποία δεν είχε αρχικά προβλεφθεί και ανακοινωθεί στο τριετές μελισσοκομικό πρόγραμμα της χώρας μας, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εν απουσία αντιρρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σχεδιαζόμενη προσαρμογή εφαρμόζεται την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της εν λόγω κοινοποίησης.
Οι δράσεις των ετήσιων προγραμμάτων υλοποιούνται από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Αυγούστου κάθε έτους μέχρι 31η Αυγούστου του επομένου έτους.
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 01/09/2010 μέχρι 31/08/2013.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 21/Β/18-1-2011 και για το πλήρες κείμενο, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:

http://www.paseges.gr/portal/cl/co/20510bd1-93b0-4af3-8cc7-8f5b819a5a7f

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr