Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

Στο "μικροσκόπιο" της Επιτροπής Ανταγωνισμού οι συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων στον κλάδο τροφίμων

 
Από την ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συζητηθούν στις επόμενες συνεδριάσεις της οι σημαντικότατες συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων που έχουν ανακοινωθεί τον τελευταίο καιρό στον τομέα των τροφίμων.
Στις 13 Ιανουαρίου 2011 η ολομέλεια θα συζητήσει την από 8.10.2010 γνωστοποίηση της εξαγοράς από την εταιρία «ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS A.E.» του τομέα εμπορίας, διάθεσης και προώθησης παγωτού της εταιρίας «ΕΒΓΑ ΑΒΕΕ», σύμφωνα με το αρ. 4β ν. 703/77, όπως ισχύει.
Σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής, η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμό του ανταγωνισμού με τη δημιουργία συλλογικής δεσπόζουσας
θέσης στις αγορές του τυποποιημένου ατομικού και οικογενειακού παγωτού. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλου διορθωτικού μέτρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη είσοδος των ανταγωνιστριών των συγχωνευόμενων εταιριών στις σχετικές αγορές και τα τελικά σημεία πώλησης.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.

Μερικές μέρες αργότερα, στις 17 Ιανουαρίου 2011 η ολομέλεια θα συνεδριάσει με θέμα την απόκτηση ελέγχου της εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.».

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις της και γι’ αυτή τη συγκέντρωση στην εισήγησή της - η οποία σημειώνεται ότι δεν είναι δεσμευτική - και έχει ζητήσει διορθωτικά μέτρα ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του ανταγωνισμού από τη συγκεκριμένη συγχώνευση, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία του μεγαλύτερου γαλακτοβιομηχανικού ομίλου στη χώρα.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2011 έχει προγραμματιστεί η εξέταση της νέας ''μάχης'' της Pepsico και της Coca Cola επί ελληνικού εδάφους με αφορμή τις καταγγελίες της «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Τροφίμων-Σνακs» κατά της εταιρείας «TASTY FOODS ΑΒΓΕ» για πιθανές παραβάσεις των άρθρων του νόμου περί ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, από σχετική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκύπτουν στοιχεία ότι η TASTY FOODS ΑΒΓΕ είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε μια ενιαία, μακρόχρονη και στοχευμένη πολιτική αποκλεισμού και περιορισμού των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της από τα μικρά σημεία πώλησης (π.χ. περίπτερα, καταστήματα ψιλικών, μίνι μάρκετ), κυρίως μέσω συμφωνιών αποκλειστικότητας σε επίπεδο χονδρικής και συμφωνιών αποκλειστικής χρήσης παγίων στοιχείων (σκαλιέρες) σε επίπεδο λιανικής, εκπτώσεων στόχου και εκπτώσεων έναντι δέσμευσης όλου ή του σημαντικότερου τμήματος του διαθέσιμου χώρου.

Η εισήγηση εντοπίζει, επίσης, συντονισμένες ενέργειες αντικατάστασης και εξαφάνισης από την αγορά, με ανορθόδοξες μεθόδους, ανταγωνιστικών προϊόντων και παγίων στοιχείων (οι οποίες φέρονται να είχαν υιοθετηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα). Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στα τέλη Ιανουαρίου για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 703/77 (όπως ισχύει) και των άρθρων 101 και 102 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από την εταιρία TASTY FOODS ΑΒΓΕ, και ιδίως κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά των αλμυρών σνακ.

Ακόμα, ολοκληρώνεται η έρευνα και έχει προγραμματιστεί για τις 18 Ιανουαρίου 2011 να εξεταστεί η εισήγησης η οποία έχει συνταχθεί σε συνέχεια της υπ' αριθ. 252/III/2003 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επί της υποθέσεως διανομής τύπου στην Ελλάδα και την Κύπρο μετά από καταγγελία που είχε γίνει από περιπτερούχους.

Τέλος, με ταχείς ρυθμούς επιχειρείται να ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής σε κλάδους προϊόντων και υπηρεσιών που εξετάζει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού όπως το λιανεμπόριο (αλυσίδες σούπερ μάρκετ), τα καύσιμα, τα αγροτικά προϊόντα, την ακτοπλοΐα, το χάλυβα, το τσιμέντο, την αγορά της διανομής και εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, τα προϊόντα ζύθου και τις ιχθυοκαλλιέργειες.

http://www.paseges.gr/portal/cl/co/31ebcb4b-8e2f-4d05-bd87-277e82508c53

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr