Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

«Καλάθι μεσογειακών προϊόντων» και πράσινες υποδομές σε κάθε περιφέρεια, οι αναπτυξιακές αιχμές του ΥΠΑΑΤ

 
«Στόχος είναι ένα «καλάθι μεσογειακών προϊόντων της ελληνικής γης», με το όνομα κάθε ιστορικής περιφέρειας της χώρας, με παράλληλη εφαρμογή αντίστοιχων περιφερειακών σχεδίων και επιχειρησιακών προγραμμάτων» τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, κ. Σκανδαλίδης, μιλώντας την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, στην εκδήλωση του «Ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου με θέμα «Η ώρα της ελληνικής οικονομίας- Ανακτώντας την αξιοπιστία μας». Όπως είπε, γύρω από το «καλάθι προϊόντων» θα αναπτυχθεί ένα πλέγμα επενδύσεων στις πράσινες υποδομές, τη μεταποίηση, την τυποποίηση, την προβολή και προώθηση των προϊόντων, η οποία δεν είναι υπόθεση μόνο των γεωργών αλλά και του επιχειρηματικού κόσμου.
Σύμφωνα με τον υπουργό, ο σχεδιασμός βασίζεται στην «πράσινη ανάπτυξη», στην ανάδειξη κατά τόπους προϊόντων αιχμής, χαρακτηριστικών της Ελληνικής Μεσογειακής διατροφής στην παραγωγή
ποιοτικών και αναγνωρίσιμων προϊόντων, που έχουν παραχθεί με πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.
Βασίζεται ακόμα στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, στην εφαρμογή νέων καινοτόμων καλλιεργητικών τεχνικών, στην αξιοποίηση της γεωργικής προέλευσης βιομάζας στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη δημιουργία συμπληρωματικών πηγών εισοδήματος.
Η ομιλία
Αναλυτικά η ομιλία του υπουργού είχε θέμα «Μεταρρυθμίζοντας την Ελληνική οικονομία -Σχεδιάζοντας μια ανταγωνιστική γεωργία» και το πλήρες κείμενό της έχει ως εξής:
Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την τιμητική σας πρόσκληση, που θεωρώ ότι επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας κάτω από τις σημερινές συνθήκες.
Η περίοδος που ζούμε είναι δύσκολη. Κάνουμε ένα αγώνα για τη δημοσιονομική μας προσαρμογή, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ανάπτυξης και τα γενικότερα προβλήματα που είναι φυσικό να προκαλούν ανησυχία στην κοινωνία μας. Η Κυβέρνηση μας δίνει σκληρή μάχη για τη δημοσιονομική εξισορρόπηση και την αντιμετώπιση του χρέους που είναι ταυτόχρονα μάχη για την επιβίωση και ανάπτυξη της χώρας. Και ο Πρωθυπουργός δεν φείδεται κόπων και πρωτοβουλιών για να πετύχει το μεγάλο στόχο, να σταθεί η χώρα στα πόδια της και να διεκδικήσει τη θέση της στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ πάνω στην καρδιά του προβλήματος, όχι της δημοσιονομικής εξισορρόπησης αλλά της αναπτυξιακής διάστασης. Της ανάπτυξης που δεν πρέπει να καταλήξει θυσία στο βωμό της δημοσιονομικής προσπάθειας.
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Η οικονομική κρίση ανατρέπει αρκετές παραμέτρους. Επηρεάζει την εξέλιξη των αγορών και την παγκόσμια ζήτηση τροφίμων. Επηρεάζει τα εισοδήματα και το κόστος παραγωγής. Επηρεάζει τα δημόσια οικονομικά και τις δυνατότητες δημόσιας παρέμβασης για τη σταθεροποίηση των τιμών και των αγορών.
Η κρίση αυτή, που πλήττει τις οικονομίες πολλών κρατών, έχει επηρεάσει ιδιαιτέρα τη χώρα μας και ακόμα περισσότερο τον αγροτικό χώρο που αντιμετωπίζει χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα. Οι παραγωγοί μας δοκιμάζονται, πέρα από τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας, από τις στρεβλώσεις στην αγροδιατροφική αλυσίδα, από την αυξανόμενη απελευθέρωση της αγοράς σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, από την έντονη αστάθεια των τιμών, από το αυξημένο κόστος εισροών και τέλος από την έλλειψη ρευστότητας.
Η έλλειψη επαρκών χρηματοδοτικών πόρων αλλά και οι σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί, κάνουν άμεση και επιτακτική  την ανάγκη στροφής της χώρας μας – και της γεωργίας ειδικότερα – προς ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα δημιουργεί νέες δυνατότητες και θα είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Ένα πρότυπο ανάπτυξης που θα υπηρετεί τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες και θα εξομαλύνει τις ανισότητες, προωθώντας με οικονομικούς όρους την ισόρροπη κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη όλων των περιφερειών.
Χρειαζόμαστε δημόσιες πολιτικές αποτελεσματικότερες, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα με υψηλό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Πρέπει να ξοδεύουμε τους λίγους διαθέσιμους πόρους πιο «έξυπνα» και να επικεντρωθούμε στις υψηλότερες προτεραιότητες που έχουμε ως χώρα, λαμβάνοντας υπόψη και τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε για να προσθέσουμε πραγματική αξία στο έργο των κεντρικών και περιφερειακών αρχών.
2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Κάθε έθνος, κάθε λαός, όταν βρίσκεται στη δίνη μιας τέτοιας κρίσης σκύβει στον εαυτό του και επιστρέφει στον πραγματικό του πλούτο. Στο έδαφος, στη γη του, στην πρωτογενή παραγωγή, στο φυσικό του περιβάλλον, στην πολιτιστική του κληρονομιά. Δεν γνωρίζω ιστορικά χώρα να βγήκε από τέτοια κρίση χωρίς την ανασυγκρότηση της γεωργίας. Εμείς έχουμε έναν επιπλέον λόγο : Σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η γεωργία στην Ελλάδα συμπορεύεται με την ιστορία μας, αποτελώντας ακόμα και σήμερα σημαντική πηγή απασχόλησης των κατοίκων στην περιφέρεια ενώ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής οικονομίας και να προμηθεύει με πρώτες ύλες την μεταποιητική βιομηχανία τροφίμων. Συνολικά ο τομέας των Τροφίμων και Ποτών αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο στη χώρα μας, σε κύκλο εργασιών, προστιθέμενη αξία καθώς και σε απασχόληση.
Στις σημερινές συνθήκες, όπως διαμορφώνονται στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά, ο αγροδιατροφικός τομέας έχει τη δυναμική για να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις διαφαινόμενες ευκαιρίες, την αύξηση δηλαδή της παγκόσμιας ζήτησης για ποιοτικά, υγιεινά και με ταυτότητα αγροδιατροφικά προϊόντα.
Για να μπορέσει όμως ο αγροδιατροφικός τομέας να αναπτυχθεί και να αποτελέσει έναν από τους τομείς που θα συνεισφέρει σημαντικά στην έξοδο από την κρίση, πρέπει να λειτουργήσει μέσα σε ένα υγιές πλαίσιο που δεν θα τον παρεμποδίζει αλλά αντίθετα θα τον ενισχύει. Ένα πλαίσιο που θα τον προστατεύσει από έντονες διακυμάνσεις στην αγορά, που θα εξασφαλίζει ισορροπία και σταθερότητα στα εισοδήματα όλων των κρίκων που τον αποτελούν, ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο τις επενδύσεις.
3. ΝΕΑ ΚΑΠ
Μιλώντας όμως για αγροτική πολιτική πρέπει να επισημάνουμε την βαρύτητα του θεσμικού ρόλου της ΕΕ στην χάραξη της αγροτικής πολιτικής το 40% της ακαθάριστης αξίας της γεωργικής μας παραγωγής συνιστούν οι κοινοτικοί πόροι. Η ΚΑΠ είναι η πιο ολοκληρωμένη από όλες τις Ευρωπαϊκές πολιτικές. Όσον αφορά λοιπόν την αγροτική πολιτική η δράση μας είναι διπλή, στο επίπεδο της ΕΕ ενόψει της αναθεώρησης της ΚΑΠ και στο επίπεδο της χώρας μας.
Έχουμε διακηρύξει σε όλα τα επίπεδα ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια Κοινή Αγροτική Πολιτική, που οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα της γεωργίας. Που συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Που παρέχει ιδιαίτερη φροντίδα στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες προσφέρουν στην κοινωνία, παράγοντας τα προϊόντα της διατροφής μας και προστατεύοντας το περιβάλλον. Για να ανταποκριθεί η ΚΑΠ σε αυτούς τους στόχους, πέρα από τη στρατηγική, χρειάζεται σταθερή χρηματοδότηση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης σαν αυτή που βιώνει σήμερα η Ευρώπη.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός δεν ταυτίζεται με τους εθνικούς προϋπολογισμούς και ότι δεν αποτελεί μέρος των προβλημάτων της Ευρώπης, αλλά μέσον για τη λύση τους. Είναι το εργαλείο που θα ενισχύσει την αντιμετώπιση της κρίσης. Η χρηματοδότηση που προσφέρει διοχετεύεται κυρίως σε μέτρα και δράσεις που ως στόχο έχουν την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του αναπτυξιακού δυναμικού και στην προώθηση τόσο των εθνικών όσο και των ευρωπαϊκών στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.
Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους ώστε να μην επικρατήσουν λογικές κακώς εννοούμενης λιτότητας, που υπονομεύουν τις προσδοκίες των πολιτών και του αγροτικού κόσμου για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ένωσης. Επιπλέον θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, να περιορίσουμε την διαφαινόμενη απώλεια των εισροών μας από την ΕΕ στον γεωργικό τομέα. Ειδικά οι πόροι για την αγροτική ανάπτυξη, σε αυτή την δύσκολη περίοδο, αποτελούν σημαντικό εργαλείο επίτευξης των διαρθρωτικών αλλαγών στον αγροτικό τομέα της χώρα και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του.
4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σε εθνικό επίπεδο, γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία ώστε να αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι πόροι σε παραγωγικούς και αναπτυξιακούς στόχους, σε συντονισμό με τα επιχειρησιακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που καταρτίζουμε για όλες τις περιφέρειες, στα πλαίσια και των νέων διοικητικών δομών του Καλλικράτη. Τα προγράμματα αυτά θα λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες ώστε να γίνουν οι ελληνικές περιφέρειες δυναμικά κέντρα οργανωμένης παραγωγής με προοπτικές σύνδεσης με τις αγορές του εξωτερικού και να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στην προστιθέμενη αξία.
Ο σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ βασίζεται στην «πράσινη ανάπτυξη», στην ανάδειξη των κατά τόπους προϊόντων αιχμής, χαρακτηριστικών της Ελληνικής Μεσογειακής διατροφής στη στροφή προς την παραγωγή ποιοτικών και αναγνωρίσιμων προϊόντων, που έχουν παραχθεί με πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Βασίζεται ακόμα στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, στην εφαρμογή νέων καινοτόμων καλλιεργητικών τεχνικών, στην αξιοποίηση της γεωργικής προέλευσης βιομάζας στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στη δημιουργία συμπληρωματικών πηγών εισοδήματος.  Στόχος μας είναι ένα «καλάθι προϊόντων της ελληνικής γης», που να φέρει το όνομα κάθε ιστορικής περιφέρειας της χώρας και από την αρχή του νέου χρόνου να εφαρμόσουμε ένα περιφερειακό σχέδιο και το επιχειρησιακό πρόγραμμα που το υλοποιεί. Θέλουμε γύρω από το «καλάθι προϊόντων»  να αναπτύξουμε ένα πλέγμα επενδύσεων στις πράσινες υποδομές, τη μεταποίηση, την τυποποίηση, την προβολή και προώθηση των προϊόντων δεν είναι υπόθεση μόνο των γεωργών είναι και του επιχειρηματικού κόσμου.
Στο σημείο αυτό, θέλω να σας υπογραμμίσω ότι θεωρούμε την συνεργασία σας πολύτιμη και εκτιμούμε κάθε συνδρομή σας προς αυτή την κατεύθυνση. Η μελέτη για την εφαρμογή νέων τεχνικών και τεχνολογιών στις καλλιέργειες, στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης και σε συνδυασμό με τις επιταγές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που θα διενεργήσει η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο είναι μία εξαιρετική πρωτοβουλία από τη δική σας πλευρά και περιμένουμε τα αποτελέσματά της ώστε να τα λάβουμε υπόψη, στα πλαίσια των προγραμμάτων μας.
Ένας άλλος τομέας προτεραιότητας στον οποίο επικεντρώνουμε την προσοχή μας είναι η λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας τροφίμων. Οι στρεβλώσεις σε αυτή την αλυσίδα επηρεάζουν αρνητικά τις τιμές παραγωγού και κατά συνέπεια τη γεωργία, καθώς και τον καταναλωτή, που αναγκάζεται να πληρώσει υπερβολικές τιμές, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του κλάδου.
Για την άρση των στρεβλώσεων έχουμε αναλάβει σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, που στοχεύουν στην αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών, στη μείωση του κόστους παραγωγής και των εισροών αλλά και στην μείωση του ανοίγματος μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή. Βασική μας επιδίωξη  είναι η εξυγίανση της διάθεσης των γεωργικών προϊόντων, ο έλεγχος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και η προστασία του καταναλωτή. Η αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και η εφαρμογή πρακτικών καλής γεωργίας είναι σημαντική προτεραιότητα  για  μας.
Μία ακόμα σημαντική προτεραιότητα του πολιτικού σχεδιασμού μας αποτελεί η αξιοποίηση και προώθηση των κατοχυρωμένης ονομασίας και ποιότητας Ελληνικών προϊόντων. Η ανάδειξη των συγκριτικών τους πλεονεκτημάτων με έμφαση στο πρότυπο της Ελληνικής Μεσογειακής Διατροφής, που σχετίζεται άμεσα με την παράδοση και τον πολιτισμό μας, ως μέσου για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα. Στόχος μας είναι η αύξηση της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού προσανατολισμού των Ελληνικών Μεσογειακών αγροτικών προϊόντων αλλά και η αύξηση της εγχώριας ζήτησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα. 
Επιβεβαίωση της επιλογής μας αποτελεί η πρόσφατη εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, η οποία δικαιώνει τη προσπάθεια που καταβάλλαμε από κοινού με την Ιταλία, την Ισπανία και το Μαρόκο.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής γεωργίας απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια με διάλογο, συναντίληψη και αλλαγή νοοτροπίας από όλους μας. Στοχεύουμε στην ενίσχυση και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, στην προώθηση και ανάδειξη της ποιοτικής υπεροχής των ελληνικών προϊόντων, καθώς και σε μεθόδους  παραγωγής που σέβονται απόλυτα το περιβάλλον και θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα. Σύνθημά μας είναι Ταυτότητα – Ποιότητα – Αειφορία παντού, σε όλη την αλυσίδα της πρωτογενούς παραγωγής. Και πρακτική μας η αξιοποίηση κάθε παραγωγικής ικμάδας που διαθέτουμε για να επανεκκινήσει ή χώρα, να βρει τον αναπτυξιακό της βηματισμό.
Είμαι σίγουρος ότι το συνέδριο σας θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό βήμα για μια γόνιμη και δημιουργική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη και τους παραδοσιακούς δεσμούς που συνδέουν τις χώρες μας. Από το συνέδριο σας και τα συμπεράσματα του, η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά, περιμένουμε προτάσεις που θα συζητήσουμε, θα αξιολογήσουμε και θα στηρίξουμε, στο μέτρο των σημερινών δυνατοτήτων της οικονομίας.
Σας ευχαριστώ.
http://www.paseges.gr/portal/cl/co/2d346366-dca9-4c65-b11f-29c9aaeef219

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr