Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

Τροποποιήθηκαν οι λεπτομέρειες για την συμμετοχή γεωργών σε συστήματα ποιότητας τροφίμων


 
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση πληρωμών εντός του έτους 2010, τροποποιήθηκε η απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων», του άξονα 1 «Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα». Οι τροποποιήσεις αφορούν την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της πράξης και τα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να υποβάλει ο δικαιούχος, μαζί με την πρώτη αίτηση πληρωμής.
Αναλυτικότερα, η με αριθμό 3653 απόφαση του υπουργού Κ. Σκανδαλίδη, τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1720/3-7-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1412/15-7-2009), για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων», του άξονα 1 «Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του
αγροδιατροφικού τομέα», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ). Η τροποποίηση αφορά το υπόδειγμα της «Απόφασης Έγκρισης Πράξης Δικαιούχου» του Οδηγού Εφαρμογής, στα σημεία 3 και 5 και προσθήκη νέου σημείου (16), όπου ορίζονται κατά περίπτωση έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσει ο δικαιούχος. Συγκεκριμένα:
Στο σημείο 3 το κείμενο:
«Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της πράξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης, με εξαίρεση τις δαπάνες των υποχρεωτικών δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, όπως το κόστος Πιστοποίησης για σύμβαση που υφίσταται κατά το χρόνο ένταξης του δικαιούχου, ενώ ως ημερομηνία λήξης, δηλαδή ως ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης πληρωμής, ορίζεται η .../.. 20....»
Αντικαθίσταται από το κείμενο:
«Για την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της πράξης ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Για όσους από τους δικαιούχους εφαρμόζουν το επιλεγμένο σύστημα ποιότητας τροφίμων από την επόμενη της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης ή και νωρίτερα, η επιλεξιμότητα των πραγματοποιούμενων δαπανών ξεκινά κατ' αρχάς από την επόμενη της υπόψη προθεσμίας, εφόσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την πρώτη Αίτηση Πληρωμής. Κατ' εξαίρεση, οι δαπάνες των υποχρεωτικών δικαιολογητικών του Φακέλου Υποψηφιότητας δύνανται να καταστούν επιλέξιμες και προγενέστερα της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης, στην περίπτωση που αφορούν το χρονικό διάστημα για το οποίο εκδόθηκε η βεβαίωση του Πιστοποιητικού Οργανισμού/Φορέα που προσκομίζει ο δικαιούχος με την Αίτηση Πληρωμής.
Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους η «ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων», σύμφωνα με το Άρθρο 18 της κοινής υπουργικής απόφασης 1483/2009, για το πρώτο έτος πραγματοποιείται ένα έτος μετά την προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων Ενίσχυσης και στην ετήσια επέτειο αυτής της ημερομηνίας για τα επόμενα έτη.
β) Για όσους από τους δικαιούχους δεν εμπλέκονται ενεργά σε σύστημα ποιότητας τροφίμων, που περιγράφεται στο Μέτρο 132, πριν από την υπογραφή της ατομικής απόφασης Έγκρισης Πράξης Δικαιούχου, τότε η έναρξη υλοποίησης της πράξης και η επιλεξιμότητα των πραγματοποιούμενων δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης Έγκρισης Πράξης Δικαιούχου.Σε αυτή την περίπτωση, η «ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων», σύμφωνα με το Άρθρο 18 της κοινής υπουργικής απόφασης 1483/2009, για το πρώτο έτος πραγματοποιείται ένα έτος μετά την υπογραφή της ατομικής απόφασης Έγκρισης Πράξης Δικαιούχου και στην ετήσια επέτειο αυτής της ημερομηνίας για τα επόμενα έτη.
γ) Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή της τελευταίας αίτησης πληρωμής πραγματοποιείται μετά από πέντε έτη από την έναρξη υλοποίησης.»
Στο σημείο 5 τα παρακάτω κείμενα διαγράφονται:
«Η απόφαση για την καταβολή του τελικού ετήσιου ποσού ενίσχυσης θα εκδίδεται από το Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατόπιν της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου.»
και
«Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας απόφασης δεν θεωρούνται επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για ενίσχυση. Εξαιρούνται οι δαπάνες των υποχρεωτικών δικαιολογητικών που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, όπως το κόστος Πιστοποίησης για σύμβαση που υφίσταται κατά το χρόνο ένταξης του δικαιούχου.»
Μετά το σημείο 15 προστίθεται το σημείο 16 με το εξής κείμενο:
«16. Ο δικαιούχος μέχρι ή με την πρώτη αίτηση πληρωμής υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης το / τα παρακάτω (σημειώνεται ανάλογα με την περίπτωση), σύμφωνα με τις παρατηρήσεις κατά τους διοικητικούς ελέγχους, την αξιολόγηση (αξιολογητές και Γνωμοδοτική Επιτροπή) ή τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων (Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή):
  • Αντίγραφο πρόσφατα θεωρημένου βιβλιαρίου ασφάλισηςτου ΟΓΑ
  • Αντίγραφο πρόσφατα θεωρημένου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
  • Αντίγραφο πρόσφατα θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
  • Απόφαση Ένταξης στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013
  • Τροποποιημένη σύμβαση με φορέα πιστοποίησης ως προς τα ενταγμένα αγροτεμάχια / εκτάσεις ή το ζωικό κεφάλαιο ή την παρασκευαστική δραστηριότητα
  • Άλλο δικαιολογητικό».
 Η απόφαση υπεγράφη στις 24 Σεπτεμβρίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/1648/15.10.2010. Για το πλήρες κείμενο, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:
 Σχετικά αρχεία στον ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr

http://www.paseges.gr/portal/cl/co/63ed652d-262b-4cf4-9071-ff39a428997b

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr