Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

::quality news::Μεγαλύτερα κονδύλια για τα συστήματα ποιότητας.

http://www.agronews.gr/modules/mod_dgm-news_ultra/img/img.php?src=../../../images/stories/proionta/trofima-polla.jpg&w=190&h=190&zc=1&q=100

Τροποποίηση στον προϋπολογισμό του μέτρου 132 Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων, προβλέπει η απόφαση του ΥΠΑΑΤ που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 561/2010. Σύμφωνα με την απόφαση, το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ετησίως ανά εκμετάλλευση και η δέσμευση του δικαιούχου στο Μέτρο είναι πενταετής. Η ενίσχυση θα παρέχεται μια φορά το χρόνο μετά τη σχετική αίτηση πληρωμής του δικαιούχου, ενώ ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του Μέτρου είναι 29.816.372,3 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). Σκοπός του Μέτρου 132 είναι να στηριχθούν μέθοδοι παραγωγής που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας γεωργικών προϊόντων που προορίζονται μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχους:

α) την παροχή εγγυήσεων στους καταναλωτές ως προς την ποιότητα ή τη διαδικασία παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων,

β) την επίτευξη προστιθέμενης αξίας για τα πρωτογενή γεωργικά προϊόντα και τη βελτίωση των δυνατοτήτων διάθεσής τους στην αγορά.

Για την επίτευξη των στόχων του Μέτρου πρόκειται να ενισχυθούν γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που θα συμμετέχουν στα εξής συστήματα ποιότητας για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων που προορίζονται μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση:

− Βιολογική παραγωγή

− Σύστημα Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης στη Φυτική παραγωγή (AGRO 2)

− Σύστημα Ολοκληρωμένης ∆ιαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3)

Οι γεωργοί μπορούν να εντάξουν μέρος ή το σύνολο των καλλιεργειών ή της εκμετάλλευσής τους στα παραπάνω συστήματα ποιότητας και να ενισχυθούν μετά από την ένταξή τους στο Μέτρο 132 για δαπάνες που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε αυτά (π.χ. κόστος πιστοποίησης, αναλύσεις κ.ά.)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 3.000 € ετησίως ανά εκμετάλλευση. Η δέσμευση του δικαιούχου στο Μέτρο είναι πενταετής. Η ενίσχυση θα παρέχεται μια φορά το χρόνο μετά τη σχετική αίτηση πληρωμής του δικαιούχου.

Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του Μέτρου είναι 19.999.301 € (∆ημόσια ∆απάνη).

Το Μέτρο 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό ∆ημόσιο.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το σχετικό έγγραφο με το Τροποποιητικό ΦΕΚ για τα συστήματα ποιότητας τροφίμων


agronews.gr

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr