Join us Fandb-Gr - Facebook

Join us Fandb-Gr - Facebook
foodandbeverage-gr.blogspot.com

Follow us -Twitter

::food industry news:: Delhaize: Δημόσια πρόταση για απόκτηση της του συνόλου των μετοχών της ΑΒ Βασιλόπουλος.

http://www.ab.gr/elements/logo.jpg

Στην υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών της Αλφα-Βήτα Βασιλόπουλος προχώρησε η Delhaize. Το προσφερόμενο αντάλλαγμα για την απόκτηση κάθε μετοχής της δημόσιας πρότασης, που προσφέρεται νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκειας της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε 35,73 ευρώ τοις μετρητοίς. Το προσφερόμενο τίμημα είναι:

- ανώτερο κατά 1,73 ευρώ από την χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος στις 11 Μαρτίου 2010,

- ανώτερο κατά 1,73 ευρώ από την ανώτατη τιμή που κατέβαλε η Delhaize για την απόκτηση μετοχών εντός της περιόδου των τελευταίων δώδεκα μηνών που έληξε στις 11 Μαρτίου 2010, και

- ίσο προς το σταθμισμένο κατ' όγκο συναλλαγών μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της περιόδου των τελευταίων έξι μηνών που έληξε στις 11 Μαρτίου 2010.

Κατά την 11η Μαρτίου 2010, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε 19.099.080 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.732.720 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία. Οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατά την 11η Μαρτίου 2010, ο προτείνων κατείχε άμεσα 11.459.593 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 90,001% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, ενώ άλλες ενοποιούμενες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου της Delhaize Group SA δεν κατείχαν μετοχές ή δικαιώματα ψήφου. Η Delhaize Group SA είναι η απώτατη μητρική του προτείνοντος.

Η δημόσια πρόταση αφορά στην απόκτηση όλων των μετοχών που δεν κατείχε η Delhaize κατά την 11η Μαρτίου 2010, δηλαδή 1.273.127 μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 9,999% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας.

Επίσης, η Delhaize θα αναλάβει η ίδια την καταβολή των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων υπέρ της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρισης» τα οποία άλλως θα επιβάρυναν τους μετόχους της εταιρίας που αποδέχονται εγκύρως τη δημόσια πρόταση, σχετικά με την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερόμενων μετοχών που προσφέρονται στην Αλφα Βήτα Βασιλόπουλος, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Κωδικοποιημένης Απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΧΑΕ, όπως ισχύει.

Η Societe Generale SA έχει βεβαιώσει ότι η Delhaize διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την καταβολή του προσφερόμενου τιμήματος και των ανωτέρω δικαιωμάτων υπέρ της ΕΧΑΕ.

Καθώς η Delhaize κατέχει ήδη μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας:

(α) Θα ασκήσει το δικαίωμα να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπόλοιπων μετοχών σε τιμή ανά μετοχή ίση προς το προσφερόμενο τίμημα, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Νόμου.

(β) Υποχρεούται να αγοράσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης έναντι καταβολής σε μετρητά του προσφερόμενου τιμήματος σύμφωνα με το Άρθρο 28 του Νόμου.

Στη συνέχεια, η Delhaize προτίθεται να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ.

Πηγή: www.kathimerini.gr

Τρόφιμα και Ποτάby foodandbeverage-gr & kariera.gr